Camping Brabant - Costa Kabrita

Algemene voorwaarden


VOOR JE BOEKT NOG EVEN DIT...

Heb je gekozen voor Costa Kabrita als jouw vakantiebestemming? Neem eerst nog even deze belangrijke informatie door. Dan weet je zeker dat je bij jouw reservering van alles op de hoogte bent!

 

VOORWAARDEN
Alle voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Costa Kabrita. De prijzen, data en tijden op www.costakabrita.nl zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar zijn echter niet bindend. Costa Kabrita behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren. Bij boeking word je in kennis gesteld van de definitieve prijs. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
Costa Kabrita is alleen voor recreatieve doeleinden, dus geen permante bewoning.

 

FINANCIEEL

 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Costa Kabrita, extra kosten ontstaan als gevolg van lasten en/of heffingen (bijvoorbeeld BTW, toeristenbelasting etc.), die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant / boeker door Costa Kabrita worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst cq het maken van de boeking.
 • Kinderen tot en met 1 jaar zijn gratis.
 • Appartementen, Stacaravan, Wijnvaten, Finse Kota’s, Dome, safaritenten en Glamping-Pods prijzen zijn inclusief water, elektriciteit (bij normaal gebruik), btw, bedlinnen. Schoonmaakkosten worden er automatisch bijgerekend € 25,00 per verblijf. Tree-Lodges hetzelfde als hierboven, alleen zonder bedlinnen.
 • Camping-persoonsprijzen zijn inclusief btw.
 • Van eventuele kortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur reeds door Costa Kabrita is verzonden.

 

RESERVERINGS- EN BETALINGSREGLEMENT

 • Na de reservering ontvang je een reserveringsovereenkomst met betaalinstructies en ga je automatisch akkoord met onze voorwaarden.
 • Reserveringen van de huurlocaties (Appartementen, Stacaravan, Wijnvaten, Finse Kota’s, Dome, Tree-Lodges, safaritenten en Glamping-Pods) dienen bij de boeking gelijk betaald te worden, Pas na betaling is de boeking definitief.
 • Seizoenplaatsen en langere termijn boekingen (zoals voor- na seizoen), dienen € 50,00 vooruitbetaling te doen bij boeking. Daarna staan de termijnen op het contract.
 • Iedere losse kampeerder heeft alles betaald een dag voor vertrek.
 • Het is bij online boeken mogelijk direct via IDeal te betalen. 
 • Indien de recreant vroegtijdig vertrekt, is toch de volledige prijs verschuldigd van het overeengekomen tariefperiode
 • Indien Overeenkomsten lopen automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 • Costa Kabrita heeft te allen tijde het recht de reserveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien bij reservering persoonsgegevens van jou en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven.
 • Het is de ondernemer, de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de verhuurlocaties (Appartementen, Stacaravan, Wijnvaten, Finse Kota’s, Dome, Tree-Lodges, safaritenten en Glamping-Pods)  of campingplaats, aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Costa Kabrita.
   

ANNULERINGSREGELING
Wij raden je aan gebruik te maken van een annuleringsverzekering.

 • Bij annulering meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum, 15% van de prijs;
 • Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de ingangsdatum, 50% van de prijs;
 • Bij annulering binnen 2 tot 1 maand voor de ingangsdatum, 75% van de prijs;
 • Bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum, 90% van de prijs;
 • Bij annulering. op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten (5% van prijs, met minimum van € 27,50 en maximum van € 55,00, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met toestemming van Costa Kabrita, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

 

GEDRAGSREGELS

 • Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en andere gebruikers houden zich aan het reglement. Indien de gestelde gedragsregels en/of overeenkomst niet nageleefd wordt, ondanks waarschuwing, dan heeft Costa Kabrita het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen. De recreant dient op te ruimen, weg te halen en Costa Kabrita spoedig te verlaten. In zeer dringende gevallen kan een waarschuwing achterwege gelaten worden.
 • Indien recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is Costa Kabrita gerechtigd dit te doen op kosten van de recreant.

 

VERTREK HUURLOCATIES:

 • Graag de locatie in goede staat achterlaten.
 • Onder ‘goede staat’ wordt o.a. verstaan dat voor vertrek het bedlinnen is afgehaald, het keukeninventaris (ook magnetron, elektrische pan, koffiezetapparaat, enz.) schoon is , ook in de gezamenlijke ruimte (kookplaat/ oven of wat u heeft gebruikt) schoon achterlaten en het huisvuil naar daarvoor bestemde container is gebracht.

 

KAMPEERPLAATS:

 • Graag de plaats in goede staat achterlaten.
 • Onder ‘goede staat’ wordt o.a. verstaan dat u voor vertrek de plaats netjes achterlaat, geen haringen meer in de grond achterlaat.
 • De gezamenlijke ruimte (kookplaat/ oven of wat u heeft gebruikt) na gebruik schoon achterlaten.
 • Het huisvuil naar daarvoor bestemde container is gebracht. Grof vuil mee naar huis

 

BETALING:
Om de betaling van je boeking te kunnen voldoen heb je de volgende bankgegevens nodig:
Bank: Rabobank Nederland
BIC: RABONL2U
Bankrekeningnummer: NL22RABO 0122900405
Belangrijk! Vergeet niet bij de betaling het betalingskenmerk te vermelden. Dit betalingskenmerk hebben wij nodig om je betaling op correcte wijze te kunnen verwerken. Indien je niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden dan behouden wij ons het recht voor de boeking te annuleren.

 

Incassokosten en geschillenregeling:
Als recreant in gebreke blijft om te betalen, zal het incasso bureau ingeschakeld worden, indien het bedrag niet tijdig is betaald, dan tijdens incasso een rentepercentage worden berekend over het nog te betalen bedrag.

Als u ons appartement of stacaravan huurt voor langere tijd, heeft u geen recht op wonen (dus er zijn geen enkele woonrechten), en blijft het verhuur altijd recreatief, dus als er een geschil is heeft Costa Kabrita altijd het recht om u eruit te zetten en weer aan andere te verhuren

Op alle geschillen met betrekking tot Camping is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

 

VEILIGHEID EN GELUIDSNORM

 • Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn buiten de eigen verblijfplaats.
 • Tussen 23.00 en 7.00 uur wordt van al onze gasten verwacht dat zij de rust handhaven. Bij overlast kan het zijn dat u het terrein dient te verlaten.

 

PRIVACY
Alle gegevens die u Costa Kabrita verstrekt worden met vertrouwen behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden vrijgegeven. Costa Kabrita stelt alles in het werk om uw persoonlijke informatie te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor:
- Onze eigen administratie,
- Om u op de hoogte te brengen van veranderingen en belangrijk nieuws. 

 

PROMOTIONELE FOTO'S EN VIDEO'S
Door op onze camping plaats te nemen en toevallig op een foto of video staat, gaat u akkoord met publicatie van dit beeldmateriaal, zelfs indien hij/zij op de foto herkenbaar is.

 

ADRESWIJZIGING DOORGEVEN
Ga je verhuizen of verandert jouw adres laat het ons weten en wij passen uw gegevens aan. Telefonisch doorgeven is mogelijk via 0164-642395. Een e-mail sturen kan ook naar info@costakabrita.nl. Vermeld hierbij jouw naam, jouw oude en nieuwe adresgegevens.

 

We wensen u allen een fijn verblijf op Costa Kabrita!

Ad, Marie-Louise, Bart, Stefan, Melissa, Jasper en Larissa Nelen

 

 

Adres

  Familie Nelen:
  Weg naar Wouw 1 
  4635 RE Huijbergen
  K.v.K. 20152490

Neem contact op

Keigaaf